Retouren

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, en dit binnen de veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant Verhaeghe Solutions BVBA (Posterijlaan 23, 8740 Pittem, België; tel. +32 51 46 62 50, e-mail: info@verhaeghe.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bij voorkeur bij e-mail op info@verhaeghe.be) op de hoogte brengen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant die gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht moet de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen terug bezorgen aan Verhaeghe Solutions BVBA, Posterijlaan 23, 8740 Pittem, België. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn steeds ten laste van de koper.

Indien de koper reeds betaald heeft voor de teruggezonden goederen, zal de verkoper, mits ontvangst van de goederen, de prijs voor de betrokken goederen en de leveringskosten aan de koper terugbetalen, en dit binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de kennisgeving houdende verzaking.

Indien de teruggestuurde goederen evenwel op een of andere manier in waarde verminderd zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding in rekening te brengen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Ingevolgde de aard van de goederen (en meer in het bijzonder omwille van hygiënische redenen) kan het herroepingsrecht niet langer worden uitgeoefend door de koper indien de producten reeds uit hun individuele verpakking werden gehaald. Het verzakingsrecht kan evenmin worden uitgeoefend indien door de koper gepersonaliseerde producten werden besteld.

Klik hier om het modelformulier voor herroeping te downloaden.

Verhaeghe Solutions BV - Posterijlaan 23 - 8740 Pittem (België) - Tel. 051/46 62 50 - info@verhaeghe.be - BTW BE0508.994.533 - RPR Gent afdeling Brugge